Flödande rörlighet, mjuk styrka
- byggd på vetenskap, skapad med känsla.

SOMA är en träningsmetod som betonar flödande rörlighet och mjuk styrka för att förbättra kroppens alla rörelsemönster samt välbefinnande.

Denna metod kombinerar inslag från olika discipliner såsom yoga, kroppsterapi och funktionell träning för att hjälpa deltagarna att utveckla en medvetenhet om sin kropp, förbättra rörligheten och styrkan på ett harmoniskt sätt.

Flödande rörlighet - I SOMA fokuserar vi på att utföra rörelser på ett smidigt och sammanhängande sätt. Istället för att isolera enskilda muskler eller leder, betonas en mer genomgripande rörelseupplevelse där olika delar av kroppen samarbetar i harmoni. Det handlar om att skapa en strömliknande rörelse som är både funktionell och vacker att utföra. Denna typ av rörlighet hjälper till att förbättra kroppens flexibilitet, koordination och kroppsmedvetenhet.

Mjuk styrka - Mjuk styrka handlar om att utveckla muskelstyrka utan att skapa överdriven muskelanspänning. I SOMA tränas styrka på ett sätt som inte bara bygger muskelmassa och styrka, utan också bibehåller en känsla av avslappning och smidighet. Målet är att uppnå en balans mellan styrka och flexibilitet, där musklerna kan engageras utan att skapa spänningar som kan leda till obalans eller skador.

SOMA är inte bara en fysisk träningsmetod utan inkluderar även aspekter av medveten närvaro och kroppsmedvetenhet. Det uppmuntrar deltagarna att lyssna på sina kroppar, vara medvetna om sina rörelser och andning, samt utforska gränserna för sina fysiska möjligheter på ett säkert sätt.

Sammantaget är SOMA en holistisk träningsmetod som syftar till att förbättra inte bara kroppens möjlighet att prestera utan också kroppskännedom och välbefinnande.Att instruera SOMA

Som instruktör kan du leda SOMA för grupper av olika storlek, och du får möjlighet att erbjuda dina deltagare allt från styrka, rörlighet, närvaro, och stillhet. Du kan ta del av färdiga koreografier samt skapa egna klasser.

För dig som är yogalärare blir SOMA ett dynamiskt och kraftfullt komplement som på ett kreativt sätt kan vävas in i eller komplettera dina övriga klasser.

Som personlig tränare, coach, eller kroppsterapeut kan du med vår stora bank av SOMA-rörelser skapa atletiska och mjuka träningsprogram till dina klienter samt presentera “Small Group klasser” utifrån de redan färdiga koreografierna.

Som idrottslärare får du ta del av vårt pro bono program. Här får du färdigheterna för att presentera SOMA för dina elever så att deras kunskap och kroppsmedvetenhet kan utvecklas ännu mer.

Kontakta oss | SOMA MOVE Poland

SOMA MOVE® och SOMA MIND® är registrerade varumärken
Copyright SOMA MOVE SWEDEN AB, 2022