Bestämmelser och villkor

SOMA MOVE® är ett registrerat varumärken i EU, Norge, UK och USA. SOMA är ett licensbaserat koncept där du kan välja på två olika abonnemangsformer, all information om abonnemangen samt aktuella priser finns på hemsidan.

För att ta del av konceptet SOMA måste du först gå vår grundutbildning och ta din licens för SOMA MOVE. När du äger den licensen får du möjlighet att lägga till de övriga delarna inom konceptet; MIND, SLOW och STRENGTH.

När du anmäler dig till av vår grundutbildning godkänner du att du ingår avtal med oss och därmed också löser ett av de två abonnemangen med den tillkommande månadskostnaden.

Du äger endast rätten att presentera/arbeta med konceptet SOMA efter att du genomfört vår utbildning och blivit godkänd samt löser någon av de två abonnemangen.

Ett abonnemang ger dig digital tillgång till vår onlineportal gX där allt material finns. Beroende på vilket abonnemang du valt får du olika tillgång till material.

Abonnemanget förnyas var fjärde månad i och med ny koreografi, se datum nedan. Bindningstiden är därmed minst 4 månader.

Förnyelse och fakturering av abonnemang sker i samband med ny release av koreografi, vilket är den 17 mars, den 17 juli samt den 17 november.

Betalning av licensen kan ske av licenstagaren, annan juridisk person eller företag. Alla faktureringsuppgifter anges av licenstagaren vid inregistrering i gX. Alla faktureringsuppgifter kan uppdateras och ändras av licenstagaren själv via gX.

Uppsägning
Varje licens ägs av utbildad instruktör och kan endast sägas upp av den samme. Uppsägning av licens måste vara oss tillhanda 30 dagar innan nästa releaseperiod börjar för att abonnemanget inte ska förnyas ytterligare 4 månader. Uppsägning ska skickas via email, av licenstagaren, till info@somamove.com

Pro bono
Idrottslärare erbjuds att ta del av utbildningen för SOMA MOVE, enligt aktuell prislista, men undanhålls betalningsskyldighet för abonnemanget MOVE för att kunna presentera klasser inom skolsektorn. För att presentera SOMA utanför skolsektorn i kommersiellt syfte återfaller betalningsskyldigheten enligt gällande prislista.

SOMA MOVE är ett skyddat varumärke i EU, norge UK, och USA. Allt missbruk eller otillåtligt användande av varumärket kommer att beivras och kan leda till rättsliga åtgärder.

GDPR
För samtliga utbildade och licensierade instruktörer sparar och förvaltar vi följande uppgifter:

- Namn, telefonnummer, e-postadress, land, faktureringsadress, faktureringsinformation och anläggning.

- De senaste 10 inloggningarna med datum och tid.

- Om licensen är aktiv eller inte, och ev anledning till detta.

- Information om licens och licensavtal.
Tillbaka | Kontakta oss

SOMA MOVE® och SOMA MIND® är registrerade varumärken
Copyright SOMA MOVE SWEDEN AB, 2022